Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt je že uvrščen v proračun Občine Jesenice in veljavni Načrt razvojnih programov Občine Jesenice (OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport). V okviru ureditve soteske Dobršnik je predvidena ureditev ferate (plezališča v naravi), in sicer že v letu 2021. S projektom je Zavod za šport Jesenice kandidiral tudi na javni razpis Fundacije za šport za pridobitev sredstev sofinanciranja.

Obnova poti v soteski Doberšnik

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Soteska je do vrha težko prehodna.

Narava.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnovo pohodna poti do zgornjega slapa.

Prehodnost soteske.

Prihod turistov

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obnova pohodne poti.

Izdelava mostičkov

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Soteska Doberšnika

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna