Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Izdelava parkirni mest vsaj v dveh etažah

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomankanje parkirnih mest.

izboljšanje parkiranje

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izdelavo parkirnih mest za Gorenjsko banko vsaj v dveh etažah.

Ureditev parkiranja.

Ureditev neurejenega prostora

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Vsaj v dveh etažah z možnostjo nadgradnje.

Pripravljalna dela.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Za Gorenjsko bankoo

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna