Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vsebina projektnega predloga, tj. postavitev poglobljenih eko otokov, je že vljučena v veljavni proračun Občine Jesenice, a na konkretni lokaciji zaradi obstoječih podzemnih inštalacij postavitev eko otokov ni možna (vkop ni možen), zato projektni predlog na predlagani lokaciji ni izvedljiv.

Postavitev potopnih otokov

Predlog oddan  –  26. 05. 2021  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pri KS je ekološki otok, ki je zelo obremenjen. Zato predlagam, da se tam naredijo potopni otoki.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ekološki otoki pri KS Podmežakla

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023