Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vsebina projektnega predloga se že izvaja v sklopu 2. faze ureditve tematske poti Spomini starih Jesenic, sredstva za projekt so že zagotovljena v proračunu Občine Jesenice.

Ureditev parka nasproti Titove 39

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Park je neurejen in težko prehoden

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Park se uredi tako kot je bil.

Slike so v muzeju. 

Urejen park lažji dostop do Razgledne

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedel postopoma.

Obnova , Zasaditev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na navedeni lokaciji.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna.