Postavitev pasa za pešce na cesti proti Belemu polju

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Hrušica
Talne označbe
Talne označbe

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta proti Belemu polju je bila nedavno predana v last Občine Jesenice s strani Občine Kranjska Gora. To pot redno uporabljajo peščci, žal pa na poti ni urejen pločnik, niti talne označbe pasu za pešce. Ker bo v prihodnjem cesta zagotovo dočakala celostno ureditev, bi bila začasna rešitev za večjo varnost pešcev zagotovo postavitev pasu za pešce. Predlaga se, da se na južni strani ceste, na območju od Hrušice 119 do Hrušice 227, zariše pas za pešce, saj se bo s tem povečala varnost peščcev.

Vrednost projekta

4000 €