Postavitev pasa za pešce na cesti proti Belemu polju

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Hrušica
Talne označbe
Talne označbe

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta proti Belemu polju je bila nedavno predana v last Občine Jesenice s strani Občine Kranjska Gora. To pot redno uporabljajo peščci, žal pa na poti ni urejen pločnik, niti talne označbe pasu za pešce. Ker bo v prihodnjem cesta zagotovo dočakala celostno ureditev, bi bila začasna rešitev za večjo varnost pešcev zagotovo postavitev pasu za pešce.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se na južni strani ceste zariše pas za pešce, saj se bo s tem povečala varnost peščcev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- SPV pripravi predlog načrta postavitve pasu za peščce

- Občina Jesenice najame izvajalca za zaris talnih označb, projekt se izvede

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na cesti od Hrušice 119 do Hrušice 227

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Maj 2022