Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vsebina projektnega predloga se že izvaja v skladu z usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Zasaditev avtohtonih dreves in grmovnic

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Domača drevesa in grmovnice imaju tudi lepe cvetove.

Naravo

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zasaditev dreves in grmovnic. v spominskem parku, ki jih ni naprimer: alpski nagnoj,trepetlika, ruševje, češmin, navadna robinja, ginko, rdeči dren, brinje, več narcis, tulipani, hrtenzije......

Izobraževanje.

Lepši park.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zasaditev.

Nakup in zasaditev rastl

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Spominski Park

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna.