Ureditev "tazgorne" pešpoti (med Hrušico 59c in Hrušico 30)

Predlog oddan  –  23. 05. 2021  –  Hrušica
129_Ureditev_zgornje_pešpoti_na_Hrušici.jpg
129_Ureditev_zgornje_pešpoti_na_Hrušici.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je pot neravna in predstavlja težavno vožnjo kolesarjem, majhnim otrokom na kolesih (in vozkih) ter osebam na invalidskih vozičkih. Projekt bi izboljšal povezljivost dveh koncev Hrušice. Predlaga se ureditev pešpoti tako, da se jo poravna in uredi odvodnjavanje, da se zakrpajo večje luknje in da se obrežejo veje, ki segajo na pot. še vedno ostane peš pot, ki ni namenjena avtom. Postavi se vsaj 1 koš za smeti.

Vrednost projekta

20000 €