Ureditev "tazgorne" poti

Predlog oddan  –  23. 05. 2021  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je pot neravna in predstavlja težavno vožnjo kolesarjem, majhnim otrokom na kolesih (in vozkih) ter osebam na invalidskih vozičkih. Projekt bi izboljšal povezljivost dveh koncev Hrušice. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam da se peš pot uredi na podoben način kot je urejena "taspodna" pot, torej da se jo poravna in uredi odvodnjavanje, da se zaflikajo večje luknje in da se obrežejo veje ki segajo na pot. Še vedno naj bo peš pot, ki ni namenjena avtom. Naj se postavi vsaj 1 koš za smeti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel z ureditvijo oz preplastitvijo poti. Obrezati bi bilo treba bližnja drevesa in veje, ki segajo na pot. Ureditev odvodnjavanja in lukenj, da ne bo večjih luž. Postavitev vsaj 1 koša za smeti. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na peš poti med Hrušico 59c in Hrušica 30. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi leta 2022, v mesecu marcu, ko ne bo več snega.