Ureditev eko otoka nasproti C. 1. maja 46

Predlog oddan  –  27. 05. 2021  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nasproti Ceste 1. maja 46 pri igrišču je ekološki otok. Žal se zaradi položaja terena dogaja, da se zabojniki odpeljejo po cesti, kar je zelo nevarno.

Zato bi bilo smiselno te zabojnike zavarovati z varovalno ograjo. S tem preprečimo neželjene nezgode in razsutje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev varovalne ograje

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ekološki otok nasproti C. 1. maja 46

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022