Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektnega predloga ni možno izvesti v skladu z veljavnimi predpisi RS. Naprave in ukrepe za umirjanje prometa je dovoljeno izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z rešitvami in ukrepi v skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil (21. člen ZCes-1).

Lezeci policaji

Predlog oddan  –  27. 05. 2021  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Za umiritev hitrih vozil po cesti cez Kopavnk

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam hitrostne ovire na cesti oz. Lezece policaje

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na cesti cez kopavnk.