Ureditev pešpoti na Hrušici

Predlog oddan  –  02. 06. 2021  –  Hrušica
158_Ureditev_pespoti_na_Hrusici.jpg
158_Ureditev_pespoti_na_Hrusici.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pešpot povezuje tako imenovane Vila bloke (Hrušica 56, 57, 57/a…) in nogometno igrišče pri stavbi Krajevne skupnosti Hrušica (Hrušica št. 55). Sama dolžina pešpoti je okoli 100 metrov. Pešpot je v slabem stanju, neurejena, lastnica parcele pa je Občina Jesenice. Pešpot je  sicer sestavljena iz dveh delov in sicer prvi del povezuje nogometno igrišče s cesto, ki pelje proti stanovanjskemu bloku Hrušica št. 56 in naprej proti staremu delu vasi, drugi del pa gre od te ceste na parkirišče med stanovanjskima blokoma Hrušica 57 in 57/a. Pri del je delno peščen, na samem zaključku, neposredno ob cesti, pa sta narejeni dve »stopnici«. Dejansko gre za kup betona, ki je delno oblikovan v stopnici. Predlaga se ureditev pešpoti preko travnika med blokoma 57 in 57/a,  kjer je sicer nekaj podobnega poti (betonski tlakovci so poravnani do začetka klančine, nato pa je nekaj podobnega stopnicam, ki so neenakomerne velikosti in se zaključijo na nekoliko nižjem klancu ob bloku 57/a, približno pet metrov stran od asfaltirane ceste. Tu je podlaga zemlja in je zadnjih pet metrov zelo drsečih (predvsem pozimi oziroma ob močnejši razmočenosti zemljine). Drugi, bolj položni in predvsem veliko bolj uporabljen del »pešpoti« pa poteka preko zelenice ob bloku 57. Tu je moč videti zgolj pot, po kateri hodijo pešci, preko nje pa se vozijo tudi kolesarji, mopedisti, mamice z vozički …  Uredi se »stopnici« na spodnjem delu pešpoti ter s tem, predvsem starejšim občanom, omogoči lažjo uporabo pešpoti. Zunanji rob pešpoti, na klančini nad nogometnim igriščem, se zavaruje z ograjo (najboljša bi bila ograja iz smrekovih sušic, saj je na ta način zavarovano tudi nogometni igrišče in bi vse skupaj delovalo kot celota). Nasuje se pesek na pešpoti, mogoče tudi kakšna stopnica več, da se na ta način olajša pot po klancu navzdol. Uredi se stanje pešpoti preko zelenice med blokoma 57 in 57/a, predvsem na delu, ki je vsem lažje dostopen in uporabnejši  (pri bloku 57).

Vrednost projekta

5000 €