Ureditev pešpoti na Hrušici

Predlog oddan  –  02. 06. 2021  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Slabo vzdrževana in delno nedostopna pešpot v centru Hrušica

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev pešpoti med tako imenovanimi Vila bloki na Hrušici in stavbo KS Hrušica oziroma športnega parka, vrtca...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sem napisal obširen spis vendar ga vaša aplikacija ne sprejmen zato me, prosim, kontaktirajte in vam bom z veseljm obrazložil situacijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Hrpica 55

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej!