Avtobusna nadstrešnica na avtobusni postaji na Pristavi

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Javorniškem Rovtu imamo 5 avtobusnih postaj, niti na eni ni nadstreška, kjer bi lahko predvsem otroci počakali na avtobus. Na Jesenicah so se obnovile in namestile nove moderne avtobusne nadstrešnice, v Javorniški Rovtih pa nimamo niti ene, kjer bi lahko predvsem otroci varno počakali na avtobus in ne bi stali pod milim nebom, predvsem v zimskem in deževnem času.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev enostavne lahko tudi lesene avtobusne nadstrešnice, kje bi predvsem otroci počakali na avtobus.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt naj bi se izvedel tako da bi izbrano podjetje ali obrtnik na novo postavilo avtobusni nadstrešek, ki bi bil lahko tudi lesen.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na avtobusnem postajališču pod Domom na Pristavi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi se izvedel ob koncu letošnjega leta, oz. v naslednjem letu.