Izdelava avtobusne nadstrešnice na avtobusni postaji na Pristavi

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Javornik Koroška Bela
primer_avtobusne_postaje.jpg
primer_avtobusne_postaje.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Javorniškem Rovtu je 5 avtobusnih postaj, niti na eni ni nadstreška.  Na Jesenicah so se obnovile in namestile nove moderne avtobusne nadstrešnice, v Javorniškem Rovtu pa ni niti ene, kjer bi lahko predvsem otroci varno počakali na avtobus in ne bi stali pod milim nebom, predvsem v zimskem in deževnem času.

Vrednost projekta

10000 €