Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €). Okvirna cena samo ene omare namreč znaša približno 30.000 €.

Nov semaforska centrala na križišu Javornik in Koroška Bela

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela
Križišče.jpg
Križišče.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog odpravlja izredno nevarnost nepravilnega delovanja semaforja na regionalni cesti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Oba semaforja imata zastarelo avtomatiko, zaradi česar semaforja ne delujeta v skladu s pravili varstva udeležencev v prometu. Da se prižge zelena luč, je potrebno pritisniti na gumb. Gumb lahko služi le temu, da se hitreje prižge zelena luč za pešca, ne pa, da se sploh prižge.

Bistveno se poveča varnost pešcev, saj vozniki ne upoštevajo pravila zelene luči za pešce (ves čas gori rdeča) in se jezijo na neupoštevanje pravil pešca! Omenjeni križišči spadata v šolske poti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Semaforizirano križušče že ima izdelano vso potrebno infrastrukturo, tako da je potrebno zamenjati glavno omaro. Cena za obe križišči zajema 2x novo glavno omaro z elektroniko, programiranjem, montažo, potrebnim kabliranjem in odvozom starih omar.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Križišče pri Acroniju in križišče na Javorniku, pri avtopralnici.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V lepem vremenu.