PRIREDITVENI NADSTREŠEK

Predlog oddan  –  22. 05. 2021  –  Planina pod Golico

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Planini pod Golico trenutno nimamo urejenega prireditvenega prostora. Pod gasilnim domom pa je primerna lokacija, ki se je pred časom že uporabljala za tovrstne namene. Tudi vsa infrastruktura je v bližini. V letošnjem letu bodo začeli gasilci urejati dvorišče. V okviru projekta pa predlagam izgradnjo prireditvenega lesenega nadstreška.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev lesenega nadstreška pod gasilskim domom. Z nadstreškom dobimo pokrit prireditveni prostor katerega bi lahko uporabljala različna društva pri svojih prireditvah. Dejansko bi dobili vaško središče, katerega trenutno nimamo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico namerava v letošnjem letu urediti prostor pod domom. Naredili bodo izkop dvorišča in  ga utrditev z novim tamponom.  V bodoče ko bodo dopuščala finančna sredstva  pa ga nameravajo asfaltirati ali tlakovati.  V okviru projekta pa bi postavili  lesen nadstreš.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pod gasilskim domom v Planini pod Golico.

Planina pod Golico 31.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Po odobritvi sredstev.