Kurjenje kresa pred prvim majem

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ni dovoljenje kurjenje kresa 30.4.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da v občinskem odloku spremenite, da je dovoljeno kurjrnjr kresa 30.4.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občinski svet spremeni odlok.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na občini.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Na prvi seji.