Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog se že izvaja preko Mladinskega sveta Jesenice in je že vključen v proračun Občine Jesenice.

Mladinsko ulično delo

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Plavž
streetwork.jpg
streetwork.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Mladinsko ulično delo je dolgoročni proces in oblika dela z mladimi, ki poteka na ulici oz. na ustaljenih ali novonastajajočih zbirališčih mladih. 

Naslavlja problematiko zbiranja mladih na javnih površinah, vandalizem in uničevanje javnih površin. Dolgoročno naslavlja reševanje osebnih ovir in težjih okoliščin, v katerih mladi odraščajo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam redno terensko delo z mladimi v popoldanskih in večernih urah (npr. vikendi), in sicer na načine, ki bodo usmerjeni v:

  1. vzpostavljanje pogojev za dialog med mladimi in lokalno skupnostjo (skupnostno delovanje in vključevanje mladih),

  2. odkrivanje njihovih stisk, potreb, želja in talentov (aktivacija mladih),

  3. širjenje zavesti o odgovornosti do(so) uporabe javnih površin,

  4. vključevanje mladih v aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, sodelovanje z lokalno skupnostjo,

  5. krepitev osebnega razvoja mladih (navduševanje, vidnost in kompetentnost).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se moral izvajati s podporo Občine Jesenice in v sodelovanju z mlajšimi, strokovno usposobljenimi osebami, ki sta jim poznana:

- koncept uličnega dela ter

- družbeni položaj in miselnost mladih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Plavž: spominski park, otroška igrišča, zbirališča mladih na avtobusnih postajah in drugih skritih kotičkih. Dolgoročno naj bi se projekt izvajal tudi v Centru 2 in širše v Občini Jesenice.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Od leta 2022 naprej.