Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €). Samo križišče je bilo sicer urejeno leta 2019 skupaj s peš stezo, urejena je bila tudi možnost zavijanja kamionov proti Lipcam.

Križišče Sumida

Predlog oddan  –  10. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Križišče je nevarno in nepregledno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev križišča

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Križišče pri Sumidi

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna oz. ko bodo finančna sredstva- čim prej