Pot na Špico (

Predlog oddan  –  10. 06. 2021  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na vrhu Mežakle (Špica) je narejena razgledna ploščad. Obisk Mežakle se je zelo povečal. Na vrh do Špice je vodila pot iz pod kamnoloma oziroma iz naselja pri kisikarni, ki je zapuščena. Predlagam, da se pot obnovi. Pot bi bila izziv mnogim Jeseničanom in rekreacijska pot. Lahko se bi nastavila tudi vpisna knjiga za večkratne obiske, kot je na Španovem vrhu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z izsekavanjem je bila narejena pod do okoli 80 % poti do vrha. Potrebno je narediti, oziroma obnoviti pot ob melišču skozi gozd in narediti ograjo pred vrhom Špice, ki je strm. Z obnovljeno in zavarovano potjo bi dobili še eno pohodno pot takoj iz mesta, ki bi bila tudi del poti Potep po Mežakli oziroma poti Po poti meteorita.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo obnoviti in zavarovati pot, kar bi lahko naredili tudi markacisti Planinske zveze Jesenice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal na pobočju severne Mežakle.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt je lahko izveden že v letu 2021 ali 2022.