Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga v predlagani obliki presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Ureditev igrišč na Kresu

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrišča na Kresu so v sramotnem stanju, saj je igrišče zapuščeno že kar nekaj časa. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Spodnje tenis igrišče se asfaltira in uredi kot nogometno igrišče, zgornje se skrajša in uredi otroško igrišče. V okolici se lahko postavijo klopce in koši za smeti. 

Zapuščeno območje bi krajani ponovno uporabljali, mladina bi imela prostor za rekracijo in druženje.   

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Tako kot je napisamo zgoraj... ureditev igrišč

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Kresu

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna