igrišče eksperimentov

Predlog oddan  –  10. 06. 2021  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obnavlja se tehnični muzej in pričakuje se obisk šolskih skupin. Vzpodbujali naj bi radovednost otrok, razvijali tehnične spretnosti in znanstveno raziskovanje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na igrišču pred tehničnim muzejem predlagam, da se postavijo igrala, ki predstavljajo tehnične eksperimente: zvočna zrcala, zvita optična zrcala, glasbene cevi, na katere se lahko zaigra melodija (evropska himna), nihala, morda kaj v zvezi z železarno ... Lahko tudi verižni eksperiment, ki je postal popularen na Jesenicah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se lahko podaljša v kasnejša leta, morda celo preko evropskih sredstev. Za začetek bi bilo potrebno narediti dober načrt za izvajanje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na otroškem igrišču pred Gornjesavskim muzejem.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimpreje, najkasneje 2022.