Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za upravljanje s semaforji na državni cesti R2 ni pristojna Občina Jesenice (z njim upravlja DRSI). Bomo pa projektni predlog v obliki pobude posredovali pristojnim organom.

Ureditev semaforjev na območju KS

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Semafor na Koroški Beli se prižge rdeča luč, ko prideš iz Jesenic pa je križišče prazno. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev semaforja za 21. stoletje

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Uredi cestno podjetje

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V križišču na Koroški Beli

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna