Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog ni dovolj konkretiziran, predlagane lokacije se nanašajo na izvedbo v več krajevnih skupnostih, kar ni skladno z merili participativnega proračuna, projektnega predloga v predlagani obliki ni možno finančno ovrednotiti, zaradi omenjenih razlogov pa je neizvedljiv.

Zasaditev narcis v obliki narcise na javnih površinah

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev zelenih površin v občini

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zasaditev narcis v oblike narcise s pomočjo šablone ali lesene ograje. 

Promocija naše narcise, polepšalo se bo Jesenice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup in zasaditev narcis s pomočjo javnih del.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na celotnem območju Jesenice- na zelenih površinah ( brežina GARSa, brežine pri Sparu, spominski park,  ...)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Jeseni- ko se sadijo čebulnice