Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projektnega predloga predvideva poseg na zemljišča, ki niso v lasti Občine Jesenice in na njih nima razpolagalne pravice (zasebna last).

Nadstrešek šolskega avtobusnega postajališča v IOC Črna vas

Predlog oddan  –  10. 05. 2021  –  Blejska Dobrava
IMG_8971.jpg
IMG_8971.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob izdelavi dovozne ceste (od "Pančurja"/Junik Kia - Črne vasi  ) se je vzpostavila tudi avtobusna postaja (za šolski avtobus), ki ima talne in znakovne označbe - NIMA pa nadstreška, ki bi čakajoče otroke ščitil pred vremenskimi vplivi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev nadstreška na že označenem avtobusnem postajališču.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev nadstreška

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

IOC Črna vas

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

čimprej

Dokumenti