Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog je premalo konkretiziran, da bi ga Občina Jesenice lahko izvedla, hkrati dejanska finančna vrednost projektnega predloga v predlagani obliki presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

kolesarske poti

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kolesarjenje po Jesenicah je nevaren šport, ker so ceste preozke, ni pa posebnih kolesarskih poti, točneje, je jih premalo. Kolesarji povečujemo svojo varnost z vožnjo po pločnikih. Velikokrat se ne zavedamo, da s tem delamo prekršek.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da bi bili kolesarji bolj varni, naj se poti, kjer lahko vozijo kolesarji, označiljo večkrat  s talno oznako kolesa. Kolesarji bodo vedeli, da ne kršijo pravil, talne oznake pa bodo opozarjale šoferje na prisotnost kolesarjev.  Na poteh, ki so dovolj široke, naj se označi kolesarska steza. Tak primer je površina pod železniškim mostom od postaje do hokejske hale. Po interpretaciji policaja, ki me je ustavil, bi moral skozi tunel peš in voditi kolo ob sebi.

Kolesarstvo je vse bolj popularno in hkrati imamo še javno izposojo koles, zato omogočimo varno vožnjo kolesarjem.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Narejena je bila študija o kolesarskih poteh na Jesenicah. Naj zaživi v praksi. Z malo denarja bi narisali oznake in pospešili kolesarstvo na Jesenicah in zmanjšali uporabo avtomobilov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt je potrebno izvesti na vseh javnih površinah na Jesenicah.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Najbolje že leta 2021.