Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni cesti Koroška Bela-Kranjska Gora

Predlog oddan  –  11. 05. 2021  –  Slovenski Javornik-Koroška Bela
primer_avtobusne_postaje.jpg
primer_avtobusne_postaje.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projektni predlog predvideva postavitev avtobusne nadstrešnice na obstoječem avtobusnem postajališču na Koroški Beli pod Črnim mostom ob regionalni cesti v smeri proti  Kranjski Gori.

 

 

Vrednost projekta

10000 €