Avtobusna postaja ob glavni cesti Koroška Bela -Kr. Gora

Predlog oddan  –  11. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na omenjenem območju ni avtobusne postaje

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se postavi novo avtobusno postajačišče, saj ga trenutno ni

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob glavni cesti Ljubljana- Kranjska Gora pod klančino pri Črnem mostu na Koroški Beli.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna