Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog predvideva izvedbo na prostoru oziroma območju, na katerem Občina Jesenice na celotni prosti površini načrtuje ureditev kolesarskega poligona, za kar je sredstva že zagotovila v občinskem proračunu.

Street workout

Predlog oddan  –  31. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela
street_workout1.jpg
street_workout1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Poleg TVD partizana na Koroški Beli že stoji otroško igrišče, ki je namenjeno otrokom. Vendar starši otrok pogosto vidimo težavo v sami uporabi igrišča, saj se ta občasno z nepravilno uporabo uničuje s strani mladostnikov. Otroška igrišča niso namenjena mladostnikom, ki imajo že konstrukcijo odraslega človeka, zato je nujno potrebno urediti namenski prostor, ki bo primeren njihovi konstrukciji. Zato predlagam, da se na istem območju, za otroškim igriščem na zelenici uredi street workout. Ker je tam že planiran pump track bi bilo smiselno del prostora (nekje ob robu) namenti tudi starejšim mladostnikom. Naj ob tem opozorim, da v občini na splošno primankuje površin, ki so namenjene najstnikom (skate park, bike park, odbojka na mivki, ipd..) Zato se le ti velikokrat zadržujejo v parkih, kjer posedajo na klopici in preživijo svoj čas v družbi prijateljev na mobilnih telefonih - problem sodobne družbe).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev dela prostora ob bodočem pump tracku za street workout, ki bo namenjen mladostnikom. Bistvo predloga je usmeritev mladih na prostor, ki je primeren njihovi starosti in s tem ohranjanje in manjše uničevanje otroških igrišč. S tem tudi ne bi zasedali prostora na igralih mlajši otrokom, katerim so igrala namenjena. Hkrati je trend ulične vadbe vedno bolj priljubljen in ni samo šport, ki je brezplačen vendar na nek način kaže tudi socializacijo med mladimi. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se lahko načrtno prostorsko izvedel skupaj z pump trackom, oz. se vsaj predvidi v prostorsko umeščenost. Potrebno bi bilo primerno urediti in utrditi podlago in položiti tartan oz. drug primeren tlak za street workout, 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal poleg TVD partizana na Koroški Beli, na trenutni zelenici, ki ni v uporabi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj se izvede v proračunskem načrtu za leto 2022, saj se bo s tem hitreje zmanjšala možnost uničevanja oz. napačne uporabe otroškega igrišča.