Parkirišča

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V centeu II, oziroma od stavbe sodišča do gasilnega doma (enosmerna ulica), da se zarišejo parkirna mesta, tudi med stolpnicami.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Parkirišča naj bodo zarisana in označena, da nebodo ovirala vožnje po cesti, dovoz do objektov stolpnic, trgovin...

Sedaj občani svoje avtomobile parkirajo vsevprek, in zaprejo dovoze oziroma zaparkirajo druge avtomobile.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je samo risanje črt oz. označiti parkirna mesta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od sodišča do gasilnega doma.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.