Ureditev vsaj enega rudniškega rova

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Planina pod Golico

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na območju Jesenic je čez 100 rudniškoh rovov pa nobeden ni urejen. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev rudniškega rova za dostop krajanom in turistom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

S pomočjo Gornjesacskega muzeja

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V KS Planina pod Golico

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna