Ureditev spominskega obeležja na Kočni

Predlog oddan  –  09. 06. 2021  –  Blejska Dobrava
Spomenik_Kočna.jpg
Spomenik_Kočna.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječe spominsko obeležje je neurejeno in zapuščeno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo celostno obnovo spomenika in okolice. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Čiščenje in obnova spomenika, tlakovanje okolice, namestitev klopi in košev za smeti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Spominsko obeležje Kočna.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času izvajanja participativnega proračuna.