Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Asfaltiranje makadamskega odseka na Prihodih iz smeri transformatorja

Predlog oddan  –  07. 06. 2021  –  Planina pod Golico
172_prihodi.jpg
172_prihodi.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlaga se asfaltiranje lokalne makadamske ceste na Prihodih iz smeri transformatorja proti Prihodom 32. Predlaga se ureditev in preplastitev terena oz. omenjenega odseka v dolžini 180 m in širini 2,75 m (dobava in vgradnja tampona v debelini 30 cm ter planiranje in asfaltiranje). Z ureditvijo posledično ne bo več potrebnega vzdrževanja tega makadamskega odseka. Predlaga se tudi postavitev prometnega znaka za omejitev vožnje na cca. 30 km/h.

Vrednost projekta

18000 €