Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga ne dosega finančnega okvirja participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €), vrednost stroška omenjenega projektnega predloga pa je nižja od spodnje določene finančne meje. Hkrati sprememba prometnega režima ni predmet participativnega proračuna.

Omejitev prometa. Enosmerna cesta.

Predlog oddan  –  30. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prometna ureditev na Blejski Dobravi. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob izgradnji nicve obvoznice na Blejski Dobravi se je močno povečal promet proti pokopališču. Cesta od Sumide do pokopališča je preozka. Dva avtomobila se ne morata srečati normalno, zato se vozi po kmetijskih zemljiscih posledično je cesta nevarna za vse sprehajalce. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pri pokopališču in pri Sumidi postaviti table za enosmerni promet. Promet proti pokopališču naj poteka mimo gostilne pri Jurču tako koz med 1. novembrom. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Občinska cesta od Sumide do pokopališča. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.