Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga v predlagani obliki presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €), na poziv k uskladitvi oziroma prilagoditvi predloga pa se predlagatelj ni odzval.

Sprehajalna pot ob Savi

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Možnosti sprehoda za vse generacije, tudi za težje gibljive osebe

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na Jesenicah je poskrbljeno za avtomobile in kolesarje, za pešce, starejše, mamice in otroke pa ne. Moj predlog je, da se naredi makadamska peš pot ob Savi od podjetja Doka pa do Hrušice, z drevjem, ograjo , klopmi in enim igriščem za otroke.Obalni pas ob vodah je nezazidljiv in v lasti občine, tako da tu ne bo problema. Danes , če hočeš na sprehod, greš lahko le po pločniku ob cesti skozi Jesenice, ker marsikdo ni zmožen hoditi v klanec po Razgledni je pa tudi promet, tako da otroci niso nikjer varni.Ta bogi mali Spominski park res ni za druženje, saj se sprehajamo po kosteh pokojnih krajanov, kar se mi zdi skrajno neokusno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

makadam peš pot širine1,5 m, ograja ob Savi,klopi, igrala in drevje za senco

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na obrežju Save, od Doka podjetja , mimo peskokopa ,do krožišča na Hrušici.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej, ni veliko dela,delno je pot oz cesta že narejena, za tovornjake iz kamnoloma pa naj poskrbi podjetnik sam. Pesek je blizu, še lesena ograja in klopi. Igrala bi lahko počakala kakšno leto.