Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Asfaltiranje ceste Bl. Dobrava 117- Kavčke HE Moste

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob večjih zaporah na Jesenicah in zastojih na avtocesti krajani Jesenic in Kr. Gore uporabljajo to cesto, da se izognejo zastoju. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje omenjene ceste 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Cestno podjetje

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na omenjeni cesti

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna