Nova igrala ob domu na Pristavi

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Slovenski Javornik-Koroška Bela
190_pristava.jpg
190_pristava.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Že v preteklosti so bila na tem mestu igrala, v letu 2021 so bila odstranjena, trenutno ni niti enega otroškega igrala na tako pomembni in obiskani točki, ni ga niti v vasi Javorniški Rovt. Predlaga se postavitev otroških igral (gugalnice, tobogan, trampolin ...) ob Domu Pristavi, ki je idealna lokacija, ker se na tem kraju zadržuje veliko otrok.  Igrala se postavijo na mesto, kjer so bila prejšnja, zato posebna gradbena dela ne bi bila potrebna.

Vrednost projekta

10000 €