Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €), hkrati bi Občina Jesenice z izvedbo posegla na zemljišča, ki niso v njeni lasti (zasebna last) in na njih nima razpolagalne pravice.

Nova cesta na vzhodnem delu Lipc

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječa cesta med hišami je ozko grlo in predstavlja nevarnost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se cesta izvede južno od hiš in se uredi tudi kolesarska steza.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Cestno podjetje

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Južno od vzhodnega dela Lipc

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času particiativnega proračuna