Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vsebina projektnega predloga, tj. ureditev poglobljenih eko otokov in vzporedna ureditev avtobusnega postajališča, je že predvidena v proračunu Občine Jesenice za leto 2021.

Krajanom in turistom prijazna avtobusna postaja

Predlog oddan  –  10. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V centru vasi je ŽP in AP z obračališčem, izposoja mestnih koles, ekološki otok, stara drevesa kostanjev ( vsem nam kulturni naravni spomenik) Cela površina je neestetska ( stari kontejnerji, stare klopi, stara ne obnovljena avtobusna postaja,) in predvsem brez primerne javne razsvetljave ( na enem kandelabru je ena sama luč). Vsak turist vse to opazi, nam krajanom pa vsa ta postsocialistična arhitektura ( vsi artefakt razn ogrodja za kolesa in kakega novega kontejnerja k ke sploh ne sodijo so tam že vsaj 30 let) pa tudi greni vsakodnevno življenje 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev razsvetljave z energetsko varčni I žarnicami, ureditev ekološkega otoka s kakšno estetsko ograjo, obnovo asfalta, kako novo klop in postajo z nadstreškov, oglasno tablo s karto pohodniških poti, koše za pasje kakce in drobne smeti ter seveda zasaditev travnatih površin s kako rožo

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi lahko izvedli v več etapah, ob sodelovanju krajanov. Prva aktivnost bi seveda morala biti arhitektonska umestitev celotne površine v prostor. Na ta način bi lahko planirali in organizirali delo in samo investicijo 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju javnih površin v krajevne skupnosti, ki ima veliko turistov. Ob tem pa je nekoliko odmaknjena od samega mesta Jesenice, kar dodatno onemogoča dostopnost do projektov v OJ

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Tekom 2-3 let