Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog ni v skladu s predpisi s področja cestnega prometa, ker ni zagotovljenega ustreznega priključka na državno cesto R2, takšna celostna ureditev pa presega finančni okvir predlogov participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Ureditev ceste od Kidričeve do C. Talcev za osebna vozila in motorje

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sedaj je cesta samo za kmetijske stroje,ta problem rešujemo že 20 let.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da se postavijo prometni znaki, da je dovolnjena uporaba za osebna vozila in motorje.

Za krajane se skrajša pot do Potokov in pridobimo dodaten vhod v vas. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev prometnih znakov 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesta za kmetijske stroje na Koroški Beli

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna