Avtobusna postaja

Predlog oddan  –  07. 06. 2021  –  Planina pod Golico
primer_avtobusne_postaje.jpg
primer_avtobusne_postaje.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Plavškem Rovtu nimamo avtobusne postaje, zato podajam ta predlog. Naslavlja težavo, da morajo otroci čakati na kombi v dežju, vetru, snegu in nimajo nobenega zavetja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da bi Občina Jesenice v Plavškem Rovtu postavila avtobusno postajo za otroke, ki za prevoz v šolo uporabljajo šolski prevoz oz. kombi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam, da bi Občina Jesenice avtobusno postajo postavila na zemljišču, čigar lastnica je. Če pa nima lastništva nad zemljiščem, pa bi le-to odkupila.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Plavškem Rovtu, obstajata 2 možnosti, ali pri kapelici ali pa tam, kjer že sedaj kombi pobira otroke.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2022 ali 2023.