poligon - pumptrack

Predlog oddan  –  12. 05. 2021  –  Plavž
43950042_963891963814619_3630022649666600960_n.jpg
43950042_963891963814619_3630022649666600960_n.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomanjkanje rekreativnih in športnih površin za otroke starejše od 8 let na Plavžu. Otroci na najbolj naseljenem območju Jesenic praktično nimajo površin za preživljanje prostega časa. Edino igrišče je igrišče pri OŠ Tone Čufar, tri otroška igrišča so pa za starostno skupino cca od 10 navzgor neprimerna (namenjena so mlajši populaciji).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev vsaj dveh poligonov na Jesenicah - eden nekje v KS Plavž, drugi v drugih KS. Poligon naj bi bil po vzoru sličnih poligonov v Radovljici in Naklem. Starši svoje otroke vozimo izven Jesenic na sprostitev in igro, ker na Jesenicah ni primernega mesta. to predstavlja tudi časovno omejitev in finančni vložek. Poligon se uporablja za kolesarje in akrobatske skiroje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi lahko umestili na površine "za Savo", kjer so priljubljene površine za sprehajanje, je kar nekaj še nepozidanega prostora, lahko bi namesto tovarniških hal umestili nekaj za prebivalce Jesenic, druga opcija so neuporabljene in zapuščene površine Slovenskih železnic.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimpreje-najkasneje v letu 2022.