Javne sanitarije nasproti Železniške postaje Jesenice

Predlog oddan  –  26. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

predlog naslavljam na odločevalce zaradi že več let nerešene problematike v zvezi z javnimi sanitarijami v občini Jesenice oziroma predvsem v mestu Jesenice. Mesto obsega okoli 12.000 prebivalcev, prišteti pa je potrebno še naraščajoče število turistov in obiskovalcev Jesenice ter delovnih migrantov in šolarjev iz drugih občin. Ocenjujem, da imamo v določenih trenutkih v mestu več tisoč ljudi, ki pri svojih opravkih potrebujejo javne sanitarije. Občina Jesenice, ki sodi v srednje velike občine v Sloveniji, si res ne more šteti v čast, da ne premore niti enih javnih stanitarij in ta problem že več let rešuje z mobilnim (plastičnim) wc-jem.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se na parkirišču v neposredni bližini ŽP Jesenice, kjer so sedaj postavljeni plastični WC-ji, postavi sodobno ekološko javno stranišče, ki ne onasnažuje okolja, kot na primer kemična stranišča. Prav takoimajo ekološča stranišča prednost pred stranišči s splakovalnim sistemom, saj pri tem večinoma uporabljajo pitno vodo.

S postavitvijo javnega stranišča bomo omogočili civiliziran dostop in reštev ene izmed osnovnih bioloških poterb ljudi, z uporabo ekološkega javnega stranišča pa bomo prispevali k varovanju okolja in trajnostni rabi obnovljivih virov. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobiti konkurenčno ponudbo izvajalce postavitve objekta javnih sanitarij.

Določiti mikrolokacijo postavitve objekta.

Postavitev objekta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na pakkirnem prostoru v neposredni bližini Železniške postaje Jesenice

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2021 - pridobitev konkurenčne ponudbe in določitev mikrolokacije 

Leto 2022 - postavitev objekta