Javne sanitarije nasproti Železniške postaje Jesenice

Predlog oddan  –  26. 05. 2021  –  Sava
136_KAZUBA-WC-MOJCA-URN.jpg
136_KAZUBA-WC-MOJCA-URN.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Mesto obsega okoli 12.000 prebivalcev, prišteti pa je potrebno še naraščajoče število turistov in obiskovalcev Jesenice ter delovnih migrantov in šolarjev iz drugih občin. V določenih trenutkih je v mestu več tisoč ljudi, ki pri svojih opravkih potrebujejo javne sanitarije. Občina Jesenice, ki sodi v srednje velike občine v Sloveniji, si res ne more šteti v čast, da ne premore niti enih javnih stanitarij in ta problem že več let rešuje z mobilnim (plastičnim) wc-jem. Predlaga se postavitev sodobnega javnega ekološkega stranišča, ki ne onesnažuje okolja, na parkirišču v neposredni bližini Železniške postaje Jesenice (kjer so sedaj nameščeni plastični wc-ji). S postavitvijo javnega stranišča bomo omogočili civiliziran dostop in reštev ene izmed osnovnih bioloških poterb ljudi, z uporabo ekološkega javnega stranišča pa bomo prispevali k varovanju okolja in trajnostni rabi obnovljivih virov.

Vrednost projekta

15000 €

Za nadaljevanje moraš vnesti KODO.