Ureditev parkirišča (makadamsko) pri nadvozu AC in začetku kolesarske poti

Predlog oddan  –  27. 05. 2021  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pri začetku kolesarske poti je na desni strani makadamsko parkirišče. Smiselno bi bilo to parkirišče malo bolj urediti, postaviti kakšno klop ter pitnik. Veliko pohodnikov parkira spodaj, ko gredo na pot po Mežakli, zato menim, da bi bilo smiselno postaviti tudi kakšen pitnik.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Makadamsko parkirišče pri začetku kolesarske poti

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023