Postavitev informativne table v parku poleg objekta KS Podmežakla

Predlog oddan  –  26. 05. 2021  –  Podmežakla
1630303397994.jpg
1630303397994.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlaga se postavitev informativne table z osvetlitvijo na novo urejeni jasi - parku poleg objekta Krajevne skupnosti. Vsebino se oblikuje z obeležjem zgodovinskim trenutkov in ključnih osebnosti z območja krajevne skupnosti (uspešni šporniki, izdelava oglja za potrebe železarne - Zakop, žičnica za predelavo apnenca do Hrenovice - Kamnolom, ustanovitev OF ...)

Vrednost projekta

3000 €

Za nadaljevanje moraš vnesti KODO.