Informativna tabla na novi jasi poleg Krajevne skupnosti

Predlog oddan  –  26. 05. 2021  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam postavitev informativne table na novo urejeni jasi poleg KS, naša KS ima veliko zanimivosti iz same zgodovine.

Kurja vas: valilnica uspešnih hokejistov, smučarjev in olimpijcev;

Mežakla: izdelava oglja za potrebe železarne - Zakop

Kamnolom: žičnica za predelavo apnenca do Hrenovice

v KS Podmežakla: ustanovitev OF

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

  • povezati se z muzejem glede zgodovine
  • postaviti tablo z zgodovinskimi trenutki in osebami
  • tablo tudi osvetliti

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Novo urejena zelenica poleg KS

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022