Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €), na poziv k uskladitvi oziroma prilagoditvi predloga pa se predlagatelj ni odzval.

Ureditev športnega igrišča

Predlog oddan  –  09. 05. 2021  –  Blejska Dobrava
igrišče.jpg
igrišče.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Športno igrišče za osnovno šolo na Blejski Dobravi je namenjeno tako za šolske kot prostočasne dejavnosti, a se je z leti njegovo stanje poslabšalo. Asfalt je razpokan in naguban, koši in goli pa neprimerni (strgana mreža, izrabljen material). Kotalkanje in rolanje je na taki površini lahko nevarno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagava ponolno asfaltiranje, zaris črt in menjavo košev ter golov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev starega asfalta, poravnava in utrditev podlage, nov asfalt (ali bolj primerna podlaga za športno aktivnost), zaris črt, menjava košev in golov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na športnem igrišču za podružnično šolo na Blejski Dobravi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim hitreje