Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projektnega predloga predvideva poseg na zemljišču, ki ni v lasti Občine Jesenice in na njem nima razpolagalne pravice.

Izdelava parkirišča na Lipcah

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomankanje parkirnih mest v občini

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izdelavo parkirišča na južni strani ceste pri igrišču na Lipcah. Zemljišče je v lasti občine. uporabljali ga bodo ribiči, rekreativci, kosesarji, kinologi predvsem pa občani za rekreacijske dejavnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

v prvi fazi je lahko parkirišče makadamsko.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na navadeni lokaciji

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Včasu particiativnega protačuna