Postavitev nadstreška na avtobusni postaji (Tomšičeva ulica)

Predlog oddan  –  26. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

pradlog naslavljam zaradi več 10 letnih neuslišanih prošenj po postavitvi nadstreška na avtobusni postaji na Cesti Toneta Tomšiča na Jesenice - okolica št. 70 pri bivši trgovini. V tem delu (zlasti v blokih) stanuje resnično veliko število starejših, kateri so odvisni od javnega prevoza, vse trgovine, zdravstvene ustanove in druge nujne stvari, so izredno oddaljene, starejši ljudje pa takšnih razdalji peš ne zmorejo (zlasti s polnimi vrečkami).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev nadstreška na avtobusni postaji, kjer avtobus ustavlja (ko pelje v smeri Kranjske gore). V tem delu v blokih stanuje večje številko starejših ljudi, kateri so odvisni od javnega prevoza. Gre za upokojence, ki nimajo lastnega prevoza, vse nujne stvari za preživetje so oddaljene in te razdalje starejši težko prehodijo.

V slabem vremenu bodo vsi (tako mladi kot stari) prebivalci na suhem čakali na avtobus. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobitev konkurenčne ponudbe in postavitev objekta

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na avtobusni postaji na C. Toneta Tomšiča

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2021 pridobitev ponudbe in 2022 postavitev