Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €), hkrati bi Občina Jesenice z izvedbo posegla na zemljišča, ki niso v njeni lasti (zasebna last) in na njih nima razpolagalne pravice.

Rondo pred Sumido in razširitev ceste do pokopališča

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Skozi Črno vas je nova cesta, potem pa je ozko grlo do pokopališča. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izvedbo rondoja pred Sumido in razširitev ceste mimo Blejske Dobrave 117. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Cestno podjetje

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na omenjeni trasi

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna