Asfaltiranje vseh makadamskih površin

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Makadam je ovira za invalide zato je smiselna odpravaveh ovir.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje, tlakovanje ali betoniranje vseh makadamskih površin do objetov.

Odpraviti ovire za invalide.

Lažji dostop za invalide

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Cestno podejetje ali JEKO

Aktivnosti iz prejšnje točke

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Makadamske površine

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času particiativnega proračuna