Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

V predvideni finančni vrednosti projektnih predlogov participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €) mora biti zajet celoten projekt, vključno z izvedbo, dejanska finančna vrednost projektnega predloga kot celote pa ta finančni okvir presega.

Idejni projekt sežigalnice odpadkov

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Jesenicah imamo veliko neizkoriščenih industrijskih površin.

Nova delavna mesta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Idejni projekt sežigalnice odpadkov na Haldi PTO.

Nova delavna mesta

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projektna organizacija

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Halda PTO

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna