Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog se nanaša na vsebino, za katero so sredstva že zagotovljena v proračunu Občine Jesenice, in sicer v okviru rednega vzdrževanja kulturnih spomenikov, ki poteka po navodilih in usmeritvah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Obnova napisov borcev

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kultura

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnovo napisev

Vidljivost.

Razločni napisi

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Brušenje napisov.

Kamnoseške.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Spominski park

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Včasuparcipativnega proračuna