Potoki-Blazunova kašča

Predlog oddan  –  02. 06. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kašča propada pred očmi domacinov. Kljub temu , da je zaščitena kot etnoloski spomenik in spada med sto najlepsih kmeckih his na Slovenskem. Datira se v daljno leto 1537. 

Ima pomemben pomen pri turizmu v obcini Jesenice, opominja kako so se vcasih prezivljali in oskrbovali. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev dostopne poti in postavitev tabel

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Letos. 

Ureditev parkirisca, postavitev tabel 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Potoki- pri Blazunovi domaciji na Zahodni strani vasi. Hisna st.11

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Letos