Označitev Blažunove kašče in začetka poti na Ajdno v naselju Potoki

Predlog oddan  –  02. 06. 2021  –  Javornik Koroška Bela
160_DSC03019.jpg
160_DSC03019.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlaga se postavitev informativne table, ki označuje Blažunovo kaščo, ki je zaščitena kot etnološki spomenik in spada med sto najlepših kmečkih hiš na Slovenskem. Ima pomemben pomen pri turizmu v občini Jesenice, opominja, kako so se včasih preživljali in oskrbovali. Hkrati se predlaga ustrezna označitev začetka pohodne poti na Ajdno v naselju Potoki.

Vrednost projekta

2000 €