Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

V predvideni finančni vrednosti projektnih predlogov participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €) mora biti zajet celoten projekt, vključno z izvedbo, dejanska vrednost projektnega predloga kot celote pa ta finančni okvir presega. Hkrati Občina Jesenice ni lastnica zemljišč na predlagani lokaciji.

Projekt za izgradnjo ceste med Tomšičevo cesto in upravno stavbo Javornik

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Razbremeni se cesta skozi Trebež

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izdelavo projekta ceste med Tomšičevo cesto (avtobusno obračališče) in naprej proti upravni stavbi Javornik (predelava debele pločevine- južno od Straže)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelava projektne dokumentacije za predlagano

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po industrijskem tiru med Tomšičevo in upravno stavbo Javornik (predelava debele pločevine)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna